Arkiv för ‘Tidningen Perspektiv’


EN BRA AFFÄR VÄCKER ENGAGEMANG

 

Alarik von Hofsten

Alarik von Hofsten.

Hitta en affärsidé som gör att företaget tjänar pengar på hållbarhetsarbetet. Då fångar du ledningens intresse och får den engagerad.
– Så ser verkligheten ut, det är den krassa sanningen, säger Alarik von Hofsten, frilansande rådgivare och inspiratör.

Av Roland Wirstedt

Han har ett långt förflutet inom näringslivet. Efter utbildningen till civilekonom på Handelshögskolan har han haft flera ledande befattningar.
De senaste åtta åren har Alarik von Hofsten varit engagerad i den kommunägda Telge-koncernen i Södertälje. Till en början som inhyrd informationschef när företaget bildades för att sluta som vice vd i koncernen.
Det är skapandet av dagens Telge som har gett honom insikter i hållbarhets- och CSR-arbete och i hur en kvalitetschef eller miljöchef bör arbeta för att nå framgång.
– Vi hade faktiskt ingen aning om att vi höll på med hållbarhetsarbete när vi startade bolag och drev olika verksamheter i Telges regi, säger Alarik von Hofsten.
Telge drogs igång av Södertälje kommun i ett mycket besvärligt läge när kommunen tyngdes av olika sociala och ekonomiska problem. Kommunledningen med det dåvarande socialdemokratiska kommunalrådet Anders Lago i spetsen kläckte idén att man ”skulle bolagisera samhällsproblemen”. Tanken var skapa ändamålsenliga bolag för att angripa de sociala problemen på ett affärsmässigt sätt.


HÅLLBARHETSCHEF FÖRDJUPAR MILJÖARBETE

Allt sedan FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 har detta varit ett begrepp i de politiska kretsarna. Nu verkar det även avsätta spår hos företagen. Under kort tid har flera kvalitets- och miljöchefer bytt skepnad och börjat titulera sig hållbarhetschef.

Av Roland Wirstedt

Hållbart har blivit ett buzzword och som alla modeord riskerar det bli en floskel.
Frågan är om titeln ”hållbarhetschef” bara är en ny etikett på vad den kvalitets- och miljöansvarige gjorde tidigare eller om det är en utveckling som indikerar att verksamhetsstyrningen i företagen håller på att ta sig nya former.
Inför FN:s miljökonferens i Rio i somras skrev statsminister Fredrik Reinfeldt, biståndsminister Gunilla Carlsson och miljöminister Lena Ek en debattartikel i Dagens Nyheter. Där förekom orden hållbar, hållbart och hållbarhet sammanlagt 22 gånger. Endast slagna av ”och”, ”att”, ”i”.
Det finns flera rimliga förklaringar till att det blev så, men utan överdrift går det att påstå att politiker gillar ordet ”hållbar”. Det finns knappast ett politiskt tal utan att det kryddas med det nya modeordet. Staden ska vara hållbar, likaså landsbygden, invandringen, turismen, bilismen, gruvdriften, djurhållningen…
Den politiska retoriken låter bra och vi väljare gillar vad vi hör. Det är ju toppen med en hållbar turism och bilism. Utan dåligt samvete kan vi flyga till Thailand eller köra bil till fjällen.
Men vad betyder hållbar utveckling, egentligen?


KARATE KID BLEV LEAN-FORSKARE

Niklas Modig.

Niklas Modig.

Niklas Modig är endast 35 år gammal och redan en erkänd expert på lean. Men mest av en slump. Karate Kid och förälskelsen i en aerobicsinstruktör har varit avgörande för hans val av forskningsområde.

Text: Roland Wirstedt   Foto: Joakim Palm Karlsson

När Niklas Modig inte undervisar och forskar på Handelshögskolan i Stockholm är han en efterfrågad föreläsare både här hemma och utomlands.Nyligen uppmärksammade brittiska ”The Sunday Times” Niklas Modig och medförfattaren professor Pär Åhlström, som också är verksam vid Handels, för deras nya bok ”This is lean”.Det är en omarbetad och översatt version av succén ”Vad är lean?” som kom ut för drygt ett år sedan och som nu har sålts i 40 000 exemplar.Men den något krokiga vägen fram till att bli en auktoritet på lean började med japanska kampsporter hemma i Stenungssund.