Arkiv för ‘Print & Packaging’


EN DIGITAL MISSIONÄR

Om Claes Magnusson hade fötts ett halvt sekel tidigare hade han förmodligen blivit kvar på Karlskronavarvet som generationerna före honom. Men nu växte han upp i början av persondatorns era. I stället för att bygga båtar blev digitaliseringen hans kall.

Av Roland Wirstedt

Han finns dock kvar i varvsmiljön. Vi träffas på MINC, Malmös Incubator, som ligger på Kockums gamla varvsområde i Västra Hamnen. Nere i den stora foajén är det fullt med studenter och förhoppningsfulla startup-företagare som sitter lutade över sina laptops.
Efter en del meckande med ett bokningsprogram hittar Claes Magnusson ett sammanträdesrum som ska vara ledigt. Vi knallar dit.
När han fick GYF:s stora branschpris på årets Bok- och Biblioteksmässa kallades han för en ”visionär missionär”. En välfunnen formulering som väl beskriver att Claes Magnusson oförtröttligt har predikat digitaliseringens förtjänster och pekat ut dess riktning under drygt 30 år.


MÅNGFALD KRÄVER TID OCH STYRNING

Mångfald är för de flesta något positivt och oproblematiskt. Mångfald ska vi ha och många är beredda att ta till kvotering för att mångfalden ska säkerställas. Men då finns det en uppenbar risk att den vällovliga mångfalden vänds till sin motsats och blir ganska enfaldig och knappast något som berikar företaget.

Text och foto: Roland Wirstedt

– I Sverige har vi en ganska enkelspårig och ytlig debatt om mångfald som mest handlar om fördelningen av män och kvinnor i bolagens styrelser. I själva verket handlar den mångfald som driver företag framåt om att vi tänker och tycker olika, säger Karl Wennberg som är professor vid Handelshögskolan i Stockholm och forskare vid Ratio.
Han menar att ska mångfaldsarbetet i ett företag bli framgångsrikt måste det vara långsiktigt, ha tydliga mål och genomsyra hela organisationen från ledningen och nedåt. Det måste helt enkelt finnas rutiner och processer för att nå en positiv mångfald.