ADJÖ TILL DUMMA SÄLJMEJL

Rik Nautas målsättning är att få bort alla dumma säljmejl och all korkad telefonförsäljning som bara visar att försäljaren egentligen inte vet någonting om ditt företag.
Med hjälp av AI, artificiell intelligens, har hans företag Lead Wizards utvecklat en applikation som väljer ut nya presumtiva kunder utifrån de företag som redan finns i kundregistret.

Text och bild: Roland Wirstedt

För ett år sedan satt Rik Nauta och hade det tråkigt på sitt tillfälliga påhugg i Australien. Hans jobb var att googla runt och plocka ut företag som hans chef sedan kunde ringa och sälja sina tjänster till.
Men eftersom Rik Nauta hade läst teknisk fysik på LTH och är civilingenjör så kunde han ganska enkelt konstruera ett litet program, en web crawler, som gjorde jobbet åt honom. Dessutom mycket snabbare än när han själv, lite planlöst, surfade runt efter nya kunder.


”Chefen tyckte det var fantastiskt och gav mig en rejäl bonus. Men som den entreprenör han var såg han även att det fanns en affärsidé i att snabbt plocka ut möjliga kunder åt andra företag. Man kan säga att det var där idén till Lead Wizards föddes”, berättar Rik Nauta.

Tillbaka i Skåne
I dag är han tillbaka i Skåne med sin australiska fru Chole Nauta.
Vi träffas på Malmös företagsinkubator Minc  i Västra Hamnen. Där hittar vi Rik och Chole Nauta i ett mindre rum tillsammans med Martina J:son Gren och Victor Miller. Det är det här gänget som i dag utgör Lead Wizards.
Företaget har just vunnit en internationell pitch om att få ingå i ett program på Minc som heter ”Fast Track”, som är en företagsaccelerator. I konkurrens med 250 ansökningar från ett 40-tal länder lyckades Lead Wizards tillsammans med fyra andra företag vinna en plats i Fast Track.
Under ett halvår ska de utvalda företagen få hjälp av några ärrade it-mentorer att hitta riskvilligt kapital och hjälp att lansera sig utomlands. Dessutom får företagen en grundplåt på vardera 25 000 US-dollar av Almi Invest.

Fake it
Rik Nauta har tillsammans med sina medarbetare utvecklat affärsidén och förädlat programvaran som gör jobbet. I dag arbetar man med maskininlärning som baserar sig på algoritmer, något som också populärt brukar kallas för AI, artificiell intelligens.Han medger att man hittills arbetet efter devisen ”fake it ’til you make it”. Inte för att luras utan för att förstå vad det är kunden efterfrågar och hur kunden tänker.
”Vi är ett start-up-företag och har egentligen varken pengar eller tid. Därför måste vi hela tiden ligga väldigt nära våra kunder och checka av så att vi är på rätt spår och gör rätt saker. Vi har inte möjlighet att slänga bort tid på att ta fram en produkt som ingen vill ha.”
Genom sin strategi har Lead Wizards fått ett underlag att jobba med och testa och utveckla sina algoritmer på. Men det har inneburit en hel del handpåläggning när man manuellt har checkat av att applikationen fungerar.

Lita på appen
”Det gick bra att jobba så i början när vi bara hade några få företag som kunder. Men nu, när vi har fått in ett hundratal förfrågningar, måste vi allt mer lita på att applikationen gör jobbet och att den gör det automatiskt.”
Han antar att kvaliteten kommer att sjunka något till en början, men eftersom den feedback som kunden själv ger gör att applikationen hela tiden utvecklas och förbättras. Rik Nauta tror att kvaliteten höjs snabbt.Lead Wizards stora utmaning är att skriva algoritmer som gör att applikationen ”förstår” att en hemsida som handlar om ”träd” och en annan som beskriver ”blommor” båda kan vara relevanta för ett företag som säljer trädgårdsutrustning.
Företaget arbetar med NLP, Natural language processing, som försöker överbrygga gapet mellan människa och maskin. Genom att processa enorma textmängder kan maskinerna med hjälp av algoritmer se mönster och känna igen ord och text som efterfrågas.
Arbetet kräver ordentligt med datakraft.
”Till en början satt jag på nätterna och jobbade inne på LTH i Lund när ingen annan använde datorerna. Men sedan vi flyttade hit till Minc har vi kört vår applikation på Amazon, som har ett program för start-ups, där man utan kostnad får tillgång till deras servrar”, berättar Rik Nauta. https://aws.amazon.com/start-ups/

Självlärande 
Tanken med Lead Wizards applikation är att en säljare plockar ut så många kundkontakter som han eller hon tror sig hinna med på en arbetsdag.
Låt säga att det är en lista på hundra företag. Genom att kolla genom listan och kanske direkt sovra bort ett antal förslag börjar sedan bearbetningen. Under dagen är det fler som av olika anledningar faller ifrån.
Men eftersom applikationen är självlärande blir den lista som beställs nästa dag lite bättre än den förra. På det sättet kalibreras och förfinas kundlistorna dag för dag och konverteringsgraden ökar.”Något som vi har lärt oss är att våra kunder har väldigt dålig koll på hur deras kundstock ser ut. När vi har bett dem beskriva ett typiskt företag bland sina kunder, så stämmer det dåligt med vad som verkligen finns i deras kunddatabas.”

Företagsmarknaden
Lead Wizards riktar i första hand in sig på företagsmarknaden och har bland annat stora verksamheter som Danske Bank och Eon som kunder, men även mindre som Easy Size, Notified och Bisnode.
”När det gäller konsumentmarknaden finns det redan liknande tjänster, som exempelvis Facebook Mirror audience, som vår applikation har en del likheter med”, säger Rik Nauta.

[Innovation & Retail, Resumé #21]