Arkiv för 2017


EN DIGITAL MISSIONÄR

Om Claes Magnusson hade fötts ett halvt sekel tidigare hade han förmodligen blivit kvar på Karlskronavarvet som generationerna före honom. Men nu växte han upp i början av persondatorns era. I stället för att bygga båtar blev digitaliseringen hans kall.

Av Roland Wirstedt

Han finns dock kvar i varvsmiljön. Vi träffas på MINC, Malmös Incubator, som ligger på Kockums gamla varvsområde i Västra Hamnen. Nere i den stora foajén är det fullt med studenter och förhoppningsfulla startup-företagare som sitter lutade över sina laptops.
Efter en del meckande med ett bokningsprogram hittar Claes Magnusson ett sammanträdesrum som ska vara ledigt. Vi knallar dit.
När han fick GYF:s stora branschpris på årets Bok- och Biblioteksmässa kallades han för en ”visionär missionär”. En välfunnen formulering som väl beskriver att Claes Magnusson oförtröttligt har predikat digitaliseringens förtjänster och pekat ut dess riktning under drygt 30 år.