Arkiv för oktober, 2016


MEST DATA VINNER

Det pågår en tävling. Den heter ”mest data vinner”. Alla branscher kopplar upp sig mot nätet och samlar på Big Data. Smarta algoritmer hämtar information i realtid och möjliggör nya affärsmodeller. Den som äger och kontrollerar databaserna har ett kraftigt konkurrensövertag. Därför lär ingen släppa ifrån sig data frivilligt.

Av Roland Wirstedt

Digitaliseringen har redan inneburit att vi delar, strömmar och hyr i stället för att äga. I stället för att köpa en ny bil köper vi en tjänst. Vi strömmar musik och film, vi hyr ut rum till främlingar genom Aribnb, vi delar bil genom Uber eller hyr in oss i en bilpool. Allt det här har vi kunnat göra tidigare, men det var först i samband med att vi fick de smarta telefonerna i våra händer som det kunde ske i större omfattning. Säker identifikation och säkra betalningar gör att tilliten och tryggheten blir tillräckligt stor för att vi ska våga släppa in obekanta i lägenheten eller bilen.Och utvecklingen går fort. Det är bara tio år sedan, januari 2007, som den första modellen av iphone lanserades.Det som nu händer i fordonsbranschen är att det har blivit tekniskt möjligt att sända stora datamängder trådlöst. Vi har fått den uppkopplade bilen.