Arkiv för april, 2015


FULLT FOKUS PÅ SHOPPERN

Plötsligt har ”shopper marketing” blivit ett buzzword. Flera byråer lyfter begreppet och lanserar sig som specialister på området. Vad är det som händer?

Text: Roland Wirstedt

Vi har ringt runt och talat med branschfolk och bilden som tar form visar att den sedan länge pågående maktförskjutningen från leverantör till kund har fått ett konkret uttryck i shopper marketing. Det vi ser är ett paradigmskifte där kunden är kung. Den uppkopplade kunden har ett informationsövertag när det gäller pris och kvalitet i den transparanta digitala världen där allt kan jämföras och värderas. Det gör att producenter, leverantörer, butiker och e-handel måste lära känna sin kund, anstränga sig för att finna lösningar som gör livet lättare, roligare eller mer spännande och på så sätt vinna kundens gunst.