Arkiv för september, 2013


EN BRA AFFÄR VÄCKER ENGAGEMANG

 

Alarik von Hofsten

Alarik von Hofsten.

Hitta en affärsidé som gör att företaget tjänar pengar på hållbarhetsarbetet. Då fångar du ledningens intresse och får den engagerad.
– Så ser verkligheten ut, det är den krassa sanningen, säger Alarik von Hofsten, frilansande rådgivare och inspiratör.

Av Roland Wirstedt

Han har ett långt förflutet inom näringslivet. Efter utbildningen till civilekonom på Handelshögskolan har han haft flera ledande befattningar.
De senaste åtta åren har Alarik von Hofsten varit engagerad i den kommunägda Telge-koncernen i Södertälje. Till en början som inhyrd informationschef när företaget bildades för att sluta som vice vd i koncernen.
Det är skapandet av dagens Telge som har gett honom insikter i hållbarhets- och CSR-arbete och i hur en kvalitetschef eller miljöchef bör arbeta för att nå framgång.
– Vi hade faktiskt ingen aning om att vi höll på med hållbarhetsarbete när vi startade bolag och drev olika verksamheter i Telges regi, säger Alarik von Hofsten.
Telge drogs igång av Södertälje kommun i ett mycket besvärligt läge när kommunen tyngdes av olika sociala och ekonomiska problem. Kommunledningen med det dåvarande socialdemokratiska kommunalrådet Anders Lago i spetsen kläckte idén att man ”skulle bolagisera samhällsproblemen”. Tanken var skapa ändamålsenliga bolag för att angripa de sociala problemen på ett affärsmässigt sätt.